Våra tjänster

Transporterna består av bränsleflis åt Hans Andersson Recycling, Stora Enso Bioenergi AB och några andra mindre leverantörer.
Materialet går oftast till Brista, Tierp, Norrtälje och Västerås.

Materialet körs med tre mobila flishuggar.

Timmerbilarna går som underentreprenör åt Jan Ohlsén Åkeri AB

Även diverse transporter med lastväxlare.

Lastbilshugg Scania

Körs av Daniel

Timmerbilar

Två timmerbilar.
Den nya Volvon körs av Micke och Wille.
Scanian körs av Jonas och Chrille.

Lastbilshugg Scania 620

Chaufför: Chefen-Peter.

Lastbilshugg Scania

Chaufför: Jörgen

Alla bilar är miljögodkända enligt EU:s normer.